เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10:12 น. โดย ทต.บัลลังก์