เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มิถุนายน 2565

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 14:06 น. โดย ทต.บัลลังก์