เทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างฯตรวจงานงานก่อสร้างถนนฯ ในพื้นที่ดังนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก เทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างฯตรวจงานงานก่อสร้างถนนฯ ในพื้นที่ดังนี้
เวลา 14.00 น. งานปูผิวทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา-บ้านโนนทองพัฒนา งป. 9,270,000 บาท ณ บ้านโนนทองพัฒนา ม.16
เวลา 15.00 น.งานไหล่ทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบัลลังก์-บ้านดอนยาว งป. 1,592,000 บาท ณ บ้านบัลลังก์ ม.11
เวลา 16.00 น. ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนายสิงห์ ฯงป.1,617,000.-บาท ณ บ้านสระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยจ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 23 มี.ค. 66 เวลา 11:01 น. โดย ทต.บัลลังก์