เทศบาลตำบลบัลลังก์ ฉีดพ่นยา 19 หมู่บ้าน ควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิล ระบาดในสัตว์

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ค. 64 เวลา 10:05 น. โดย ทต.บัลลังก์