ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 
           วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 05 เม.ย. 67 เวลา 9:28 น. โดย ทต.บัลลังก์