นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรชันอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566

              วันอังคารที่  2  เมษายน  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรชันอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์   มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงาน  ผู้ปกครองร่วมพิธี  ณ  เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 02 เม.ย. 67 เวลา 9:46 น. โดย ทต.บัลลังก์