ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงถนนสายทุ่งพันดี ช่วงที่ 2

วันจันทร์ที่  12  กุมภาพันธ์  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงถนนสายทุ่งพันดี ช่วงที่ 2 ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 และงานปรับพื้นที่วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 11:22 น. โดย ทต.บัลลังก์