ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ,และ ผอ.กองช่างฯ ตรวจงานเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) และร่วมกับพนักงานซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดและต่างระดับสาย ทล.205-อ่างเก็บน้ำฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ,และ ผอ.กองช่างฯ ตรวจงานเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. สายบ้านกระดาน-โนนทองพัฒนา  ณ บ้านกระดาน หมู่ 6
เวลา 14.00 น. ร่วมกับพนักงานซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดและต่างระดับสาย ทล.205-อ่างเก็บน้ำฯ  ณ บ้านสระตะเฆ่ ม.8,  สายกกไข่เน่า-บัลลังก์  ณ บ้านสระตะเฆ่หิน ม.15  และสายบัลลังก์-บ้านน้อย  ณ บ้านบัลลังก์ ม.11  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 16:03 น. โดย ทต.บัลลังก์