ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีต่อ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีฯ

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีต่อ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีฯ ในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เวลา 10.50 น.ประสานงานด้านงบประมาณณ สำนักงานอธิบดีฯ
เวลา 11.00 น. ส่งเอกสารโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา 11.30 น. เข้าพบนางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผอ.กองส่งเสริมฯ เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนนครราชสีมา กรุงเทพ

 

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 17:02 น. โดย ทต.บัลลังก์