ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนฯ

         วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.65  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนฯ สายทาง  ดังนี้
       เวลา 14.00 น. ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านโนนเจดีย์-บ้านกระดาน (ฟาร์มแย้) กว้าง 6 ม. ยาว 1,980 ม. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 และบ้านกระดาน หมู่ 6
         เวลา 15.00 น. ตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกระดาน-บ้านเขื่อนเสริมผิวด้วยแอสฟัลติกท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 1,300 เมตร (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฯ) ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 และบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 10:42 น. โดย ทต.บัลลังก์