ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา

         

                วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งปลูกไผ่จำนวน 3,500 กล้า หว้า 500 กล้า และพยูง 500 กล้า รวมทั้งสิ้น 4,500 กล้า โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอโนนไทย ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ผอ.รพ.สต.ในตำบลบัลลังก์ เยาวชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 และได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ อ่างลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และจุดระบายน้ำฉุกเฉิน บ้านกระดาน หมู่ที่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 14:24 น. โดย ทต.บัลลังก์