ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจความก้าวหน้างานและเตรียมแผนงาน/โครงการฯ ในพื้นที่ ต.บัลลังก์

วันที่ 14 มกราคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจความก้าวหน้างานและเตรียมแผนงาน/โครงการฯ ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ดังนี้
เวลา 14.30 น. ตรวจงานซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 5 กม.และงานขยายสะพานข้ามคลองฯ ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง ณ บ.กุดเวียน ม. 4
เวลา 15.00 น. ตรวจงานลงลูกรังปรับระดับโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางซีเมนต์ฯ ถนนสายสนามกีฬา-โนนเจดีย์ ยาว 2.9 กม. (งบเหลือจ่าย) ณ กม.1+200 บ.คูเมือง ม.3
เวลา 15.45 น. ตรวจงานลงลูกรังปรับระดับก่อนลงหินคลุกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายบ้านโนนทอง-โนนเจดีย์ ยาว 2.230 กม. (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ณ กม.0+810 บ.โนนเจดีย์ ม.1
เวลา 16.15 น. ตรวจพื้นที่จัดทำโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว พร้อมท่อลอดรับน้ำ ณ บ.เมืองเก่า ม.12

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 14:46 น. โดย ทต.บัลลังก์