นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานฏิบัติงานรื้อถอนรั้ว กำแพง ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย เพื่อส่งคืนพื้นที่ให้กับแขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานฏิบัติงานรื้อถอนรั้ว กำแพง ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย เพื่อส่งคืนพื้นที่ให้กับแขวงทางหลวงนครราชสีมา สำหรับโครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรตลอดแนวส่วนราชการที่ว่าการอำเภอโนนไทย เป็น 6 ช่องจราจร
เวลา 12.30 น. ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน SQ กศน. หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 10:32 น. โดย ทต.บัลลังก์