ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานชั้นลงลูกรังรองพื้นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

         

          วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.45 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานชั้นลงลูกรังรองพื้นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง ความยาว 2.10 กม. ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 12.30 น. ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. 4 บาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมขยายไหล่ทาง และเตรียมปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายโนนทองพัฒนา-หนองบัวละคร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 10:31 น. โดย ทต.บัลลังก์