ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพ.สต. ให้กำลังใจและมอบสิ่งของชาวเหลือผู้ถูกกักตัว (กลุ่มเสี่ยง)/การปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ/อำนวยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพ.สต. ให้กำลังใจและมอบสิ่งของชาวเหลือผู้ถูกกักตัว (กลุ่มเสี่ยง) ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 และบ้านบัลลังก์ หมู่ 11
เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมขยายไหล่ทาง และเตรียมปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายโนนทองพัฒนา-หนองบัวละคร โดยมีสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมอำนวยความสะดวก ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16
เวลา 16.30 น. อำนวยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยการกำหนดพื้นที่ควบคุมและฉีดสารเคมีป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ วัดโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 10:56 น. โดย ทต.บัลลังก์