ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าพบนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เพื่อส่งข้อมูลโครงการธนารักษ์ประชารัฐ โดยมอบหมายให้นายจักรพงษ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนฯ หารือร่วมกันในการจัดทำผังแนวเขตพื้นที่ให้ประชาชน

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าพบนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เพื่อส่งข้อมูลโครงการธนารักษ์ประชารัฐ โดยมอบหมายให้นายจักรพงษ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนฯ หารือร่วมกันในการจัดทำผังแนวเขตพื้นที่ให้ประชาชน/เกษตรกรได้รับสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและการเกษตรอย่างถูกต้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา  เลขที่ 99 ม.9 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง และเวลา 10.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าพบหารือนายไพรรณ์ เขียวอ่อน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เพื่อหารือการจัดทำโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทฯ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 10:02 น. โดย ทต.บัลลังก์