ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และประชาชน ร่วมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแวง,ถนนสายบัลลังก์-หนองแวง พร้อมทำแหล่งที่พักฯและแหล่งอาหารสัตว์น้ำ ณ บึงหนองแวง หมู่ 2

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และประชาชน ร่วมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแวง,ถนนสายบัลลังก์-หนองแวง พร้อมทำแหล่งที่พักฯและแหล่งอาหารสัตว์น้ำ ณ บึงหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 9:15 น. โดย ทต.บัลลังก์