ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานถางป่าและขุดรื้อตอ พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนสำหรับอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานถางป่าและขุดรื้อตอ พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนสำหรับอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling และเตรียมจัดทำโครงการ Bullung Color Street เพื่อยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ณ ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก, เวลา 16.00 น. ตรวจงานชั้นรองพื้นทางงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 และเวลา 17.30 น. อำนวยการดับไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิต/ทรัพย์สินและเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ซึ่งเป็นสาเหตุอันต่อสุขภาพ ณ บริเวณป่าบัลลังก์ บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 64 เวลา 14:59 น. โดย ทต.บัลลังก์