หนังสือเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ ๓๙-๐๐๒ สายบานกุดเวียนโนนเจดีย์ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ ๑๘

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 9:51 น. โดย ทต.บัลลังก์