สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งเทศบาล

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

 

การเลือกตั้งเทศบาล

https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=334

 

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
    ข่าว ณ วันที่ 01 ก.พ. 64 เวลา 13:14 น. โดย ทต.บัลลังก์