สืบสานประเพณีสงกรานต์  เทศบาลตำบลบัลลังก์

                วันเสาร์ที่  13  เมษายน  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  มีคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและผู้สูงอายุทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย  พร้อมนี้ยังได้ร่วมประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

ข่าว ณ วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 16:01 น. โดย ทต.บัลลังก์