สำรวจสถานการณ์น้ำโดยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมและสร้างผลกระทบต่อประชาชน

           วันที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ สำรวจสถานการณ์น้ำโดยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมและสร้างผลกระทบต่อประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำฯ,คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย-ขวา และตลอดแนวลำห้วยลำเชียงไกรฯ ตำบลบัลลังก์
เวลา 11.00, 13.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน บรรจุกระสอบทรายและร่วมวางแนวป้องกันน้ำหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและถนนเข้าหมู่บ้าน ณ คลองชลประทานฯ บ.โนนเจดีย์ หมู่ 1
เวลา 15.00 น. ร่วมบรรจุถุงทรายบิ๊กแบ๊กสำหรับวางแนวป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและน้ำล้นสระประปาขนาดใหญ่ 2 หมู่บ้าน (ม.1,19) ซึ่งอาจทำให้ผนังกั้นน้ำพังเสียหายได้ ณ บริเวณท่อลอดฝายทางน้ำล้น หรือ สปิลเวย์ (spillway) บ.กระดาน หมู่ 6
เวลา 16.00 น. วางถุงบิ๊กแบ๊กบรรจุหินและบรรจุทรายเบี่ยงทางน้ำ ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ฟาร์มสัตว์เลี้ยง และพื้นที่การเกษตร เนื่องจากโครงการชลประทานฯ ได้ผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำฯ หลายช่องทางมากขึ้น (เกินระดับเก็บกัก 117.06 % ความจุ) (ระดับเก็บกัก 27.70 ล้าน.ลบ.ม. น้ำระดับปัจจุบัน 32.427 ล้าน.ลบ.ม.) ณ คลองฯ สายใหญ่ ฝั่งขวา หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 11:42 น. โดย ทต.บัลลังก์