สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโลโวลต์ ชัยภูมิ2-นครราชสีมา3

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 66 เวลา 14:57 น. โดย ทต.บัลลังก์