สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานนครราชสีมา

สถานการณ์น้ำวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โครงการชลประทานนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 15:47 น. โดย ทต.บัลลังก์