ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (JMC) เพื่อบริหารจัดการน้ำ

                  วันอังคารที่  19  มีนาคม  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (JMC) เพื่อบริหารจัดการน้ำ (สนับสนุนฟาร์มฯ,อ่างเก็บน้ำหนองกก,ประปาหมู่บ้าน และการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์)และโครงการพัฒนาศักยภาพผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  ณ  เทศบาลตําบลบัลลังก์และซ่อมแซมถนนสายกระดาน-บ้านเขื่อน ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 14:17 น. โดย ทต.บัลลังก์