ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมทำงานและเป็นกำลังใจให้พนักงานเทศบาลในการซ่อมถนนสายตะวันออก บ้านโนนเจดีย์

                วันพุธที่  20 มีนาคม 2567   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ร่วมทำงาน  และเป็นกำลังใจพนักงานเทศบาล  ในการซ่อมถนนสายตะวันออกฯ ที่ชำรุดเสียหาย   ด้วยเครื่องตัดคอนกรีตสามารถดำเนินการซ่อมแซมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จุดดำเนินงานบ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 14:06 น. โดย ทต.บัลลังก์