ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมบูรณาการปฏิบัติตามนโยบายของนายอำเภอโนนไทย ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ โควิด 19

         

          วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 17.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมบูรณาการปฏิบัติตามนโยบายของนายอำเภอโนนไทย ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ โควิด 19 อย่างเข้มข้น, เหตุทะเลาะวิวาท, การรักษาความสะอาด, ปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุ แก่ผู้เดินทางมาพักผ่อนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์ ณ ถนนใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 15:40 น. โดย ทต.บัลลังก์