รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.พ. 65 เวลา 11:30 น. โดย ทต.บัลลังก์