รายงานผลดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 66 เวลา 16:25 น. โดย ทต.บัลลังก์