รายงานผลการประชุมประชาคมชี้แจงและลงมติเห็นชอบกำหนดพื้นที่ปกปักทรัพยากรและดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ข่าว ณ วันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 13:33 น. โดย ทต.บัลลังก์