รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าว ณ วันที่ 02 ม.ค. 67 เวลา 14:50 น. โดย ทต.บัลลังก์