รวจและเจรจาเจ้าของพื้นที่เตรียมพร้อมปรับปรุงถนนสายเมืองเก่า-หัวทำนบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง

             วันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม  266  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้
            เวลา 14.00 น. ตรวจและเจรจาเจ้าของพื้นที่เตรียมพร้อมปรับปรุงถนนสายเมืองเก่า-หัวทำนบ งป.1,138,000 บาท ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8
           เวลา 15.00 น. ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ณ บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 07 ธ.ค. 66 เวลา 15:29 น. โดย ทต.บัลลังก์