มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ค. 63 เวลา 9:14 น. โดย ทต.บัลลังก์