ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.พ. 66 เวลา 14:15 น. โดย ทต.บัลลังก์