ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ณ จ.จันทบุรี และ จังหวัดตราด

ข่าว ณ วันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา 14:24 น. โดย ทต.บัลลังก์