พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 9:30 น. โดย ทต.บัลลังก์