พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงานเทศบาล  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย
ข่าว ณ วันที่ 03 มิ.ย. 67 เวลา 11:10 น. โดย ทต.บัลลังก์