ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดงานก่อสร้างถนนลาดยาง งบประมาณ 24 ล้านบาท

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 9:49 น. โดย ทต.บัลลังก์