ผลการดำเนินงานจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลบัลลังก์ (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 16:19 น. โดย ทต.บัลลังก์