ปรับพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทำนบพัฒนา – บ้านบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 67 เวลา 11:16 น. โดย ทต.บัลลังก์