ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากภัยพิบัติพายุโนอึล ณ อบต.ถนนโพธิ์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยนางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากภัยพิบัติพายุโนอึล ณ อบต.ถนนโพธิ์ และเวลา 15.00 น. ร่วมให้การต้อนรับนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ย. 63 เวลา 13:34 น. โดย ทต.บัลลังก์