ประชุมผู้นำและเกษตรกร เสนอความต้องการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

          14 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานประชุมผู้นำและเกษตรกร เสนอความต้องการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและแบบเคลื่อนที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรเสนอความต้องการไม่น้อยกว่า 70 กลุ่ม ณ ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 10:06 น. โดย ทต.บัลลังก์