ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ต.บัลลังก์,ต.สายออ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมชี้แจง ณ ศาลาประชาคม บ.คูเมือง และเวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะตรวจงานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน Prime Coat โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลฯ ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ยาว 2.9 กม. ถนนสายสนามกีฬา ณ กม. 0+750 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 10:14 น. โดย ทต.บัลลังก์