ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 10:30 น. โดย ทต.บัลลังก์