ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว ณ วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 11:00 น. โดย ทต.บัลลังก์