ประกาศกำหนดการประชุมและเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 66 เวลา 14:19 น. โดย ทต.บัลลังก์