ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 66 เวลา 16:20 น. โดย ทต.บัลลังก์