ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 13:56 น. โดย ทต.บัลลังก์