ประกาศเเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 10:27 น. โดย ทต.บัลลังก์