ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 67 เวลา 11:12 น. โดย ทต.บัลลังก์